Beslutningsport veksling 2

Beslutningsport – veksling 2

For å sikre god prosjekteierstyring anbefales det at prosjekteier aktivt beslutter at en fase er gjennomført iht. de krav og mål som ble stilt i oppstarten av fasen. For å gå videre til neste fase må prosjekteier også ta aktivt stilling til hvorvidt prosjektmålene totalt sett lar seg realisere. Som del av beslutningsgrunnlaget bør derfor også en oppdatert risiko- og mulighetsanalyse vurdering av sannsynlighet/ konsekvens og tiltak for å redusere risiko og utnytte muligheter inkluderes.

For beslutningsporten i veksling 2 anbefales det følgende oppsett på beslutningsgrunnlaget prosjektteamet som har gjennomført fasen utarbeider og legger frem for prosjekteier:

 • Beskrivelse av leveransen fra gjennomført fase der forventet output inkluderer
  • Evaluering og verifisering av prosjektstrategier
  • Definere verdimål og verdiskapende elementer i prosjektet
  • Forståelse av behov og strategier og derav felles forståelse av hva som skaper verdi for prosjektet
  • Ideer for hvordan verdiskapende elementer kan oppnås
 • Beskrivelse av måloppnåelse for
  • Samfunnsmål
  • Effektmål
  • Resultatmål for prosjektet/ fasen som bl.a. bør inneholde mål knyttet til
   • Tilpasningsdyktighet og levetidsbetraktninger
   • Miljø- og klimamål
   • Intern og ekstern logistikk
   • Totaløkonomi (investering, LCC og virksomhetsøkonomi)
 • Oppdatert risiko-/ mulighetsanalyse
 • Oppdatert interessentkartlegging og kommunikasjonsplan
 • Beskrivelse av eksterne eller interne forhold som kan påvirker muligheten for å oppnå målene for prosjektet/ fasen

Basert på beslutningsgrunnlaget beslutter prosjekteier

 • å gå videre til neste fase
 • at leveransen ikke er fullstendig for å nå målene eller møte risiko- og mulighetene i neste fase og at leveransen derfor må revideres og nytt beslutningsgrunnlag må utarbeides
 • at man ikke vil nå målene og at man derfor enten stopper prosjektet eller aktivt reviderer målene før man går videre til neste fase